450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

1572-product

Erfgoedkwartet Geboorte van Nederland

In 2022 ontwikkelde Glos Educatief in samenwerking met het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten een erfgoedkwartet. Het kwartet kan worden ingezet als erfgoedles bij het onderwijspakket Geboorte van Nederland, maar ook door los worden besteld en aangekocht. Meer over het onderwijs vindt u hier.

Het kwartet gaat over de Geboorte van Nederland. Aan de hand van de kwartetten leren de leerlingen meer over de Tachtigjarige Oorlog en komen zij meer te weten over ons cultureel erfgoed uit die tijd. Foto’s van schilderijen, beelden en gebouwen geven in combinatie met tekst verschillende gebeurtenissen weer. De vier waarden vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid komen terug net als een aantal historische figuren zoals o.a. Willem van Oranje, zijn zus Maria van Nassau, zijn zwager Willem van den Bergh en de bekende Haarlemse Kenau Simonsdochter Hasselaer.

U vindt het digitale kwartet hieronder. U kunt het kwartet ook in fysieke vorm bestellen via deze link.

Verkrijgbaar via: KLIK HIER

Ontwikkeld door: Glos Educatief en Samenwerkingsverband 1572-gemeenten

Plaats: Landelijk