450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

1572-product

Oecumenische herdenkingsdienst

Anno 2022 verkeren kerken in ons land niet meer in een dominante positie. Al wordt hun bijdrage minder gezien en gehoord dan vroeger, kerken zijn – in een veel grotere verscheidenheid dan voorheen – nog steeds zeer betrokken op het wel en wee van de Nederlandse samenleving als gemeenschappen van geloof, hoop en liefde, waar iedere mens welkom is.

Naar aanleiding van het initiatief van de samenwerkende 1572-gemeenten, die in 2022 de geboorte van Nederland herdenken, ontstond het idee om vanuit de oecumenische verbondenheid tussen katholieken en protestanten een orde van dienst/liturgie samen te stellen, die door kerken in ons land gebruikt kan worden om in kerkelijk verband gestalte te geven aan de herdenking 1572-2022, 450 jaar na de ‘geboorte van Nederland’.

In deze orde van dienst is gepoogd de pijnlijke herinneringen bij God te brengen en vanuit ons gezamenlijk geloof aan te sluiten bij de waarden Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid, die onze samenleving tot een goede samenleving maken. We voegen daar nog Vrede aan toe. Het ontsteken van de kaarsen bij de voorbeden en het elkaar aanreiken van een palmtakje bij de vredeswens zijn daarbij betekenisvolle symboolhandelingen.
Deze orde van dienst is bedoeld als handreiking voor parochies en gemeenten, die in hun stad of dorp bij gelegenheid van deze herdenking een oecumenische dienst houden. In de orde van dienst is ruimte gelaten om als voorgangers bij het samenstellen van de dienst daar een eigen invulling aan geven in de keuze van schriftteksten, gebeden en liederen.

U vindt de dienst hieronder als pdf bestand.

Beschikbaar vanaf: maart 2022

Ontwikkeld door: Katholieke Vereniging voor Oecumene

Plaats: Landelijk