450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Onderwijs

Geboorte van Nederland

Wie lost het mysterie op? Weet jij wie je bent, wie wij zijn en hoe Nederland is ontstaan?

Al sinds de Geboorte van Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog zijn vrijheid, verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid belangrijke waarden. Niet alleen om kennis van te nemen, maar ook om mee om te leren gaan. Het is onze ambitie jongeren te laten oefenen met het luisteren naar elkaar, het respecteren van elkaars vrijheden en het begrijpen van de basiswaarden waar Nederland voor staat. Door elkaar beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan ontstaat een socialere maatschappij.

De Geboorte van Nederland ging niet zonder slag of stoot. Voor, tijdens en na het moment dat de Nederlanden zich afscheidden van de Spaanse koning Filips II gingen ze al jaren gebukt onder een burgeroorlog. De geboortejaren van Nederland laten zien hoe verschillen van religie, politieke voorkeur, geografische en economische positie een rol speelden in het ontstaan van het land. En hoe de inwoners van de Nederlanden uiteindelijk toch tot elkaar kwamen in vrijheid, verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid. Deze vier thema’s zijn ook vandaag nog zeer actueel en maken – net als toen – heftige discussies los. In dit lesprogramma komen de vier waarden en de omgang met elkaar nadrukkelijk aan bod. Niet alleen door te leren van het verleden en de totstandkoming van Nederland, maar ook door met elkaar in gesprek te gaan over verschillen en overeenkomsten.

Het PO-pakket vindt u hier
Het VO-pakket (vmbo) vindt u hier
Het VO-pakket (havo-vwo) vindt u hier

Vanaf 1 augustus 2021 is iedere school in Nederland verplicht aandacht te besteden aan vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit programma geeft invulling aan deze taak door geschiedenis, burgerschap en erfgoed met elkaar te verbinden. Door samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke thema’s die nu spelen met behulp van kennis over het verleden is het mogelijk vertrouwen te bieden voor een gezamenlijke toekomst.

Het Mysterie van 1572 heeft twee takken: een voor het primair onderwijs (PO) en een voor het voortgezet onderwijs (VO). Het VO-pakket bestaat uit 2 varianten: een voor vmbo en een voor havo/vwo. Voor alle programma’s is de basis hetzelfde, maar de uitwerking verschilt. Het PO-pakket is ook in te zetten in de eerste en tweede klas van het VO. Het onderwijsproject is ontwikkeld voor alle scholieren in Nederland.

Voor de docent:
Ieder deelpakket heeft een docentenhandleiding inclusief links en ondersteunend materiaal. De materialen worden digitaal aangeboden en begeleid door te printen werkbladen of digitale hulpmiddelen zoals Kahoot of Lesson-Up. Ter ondersteuning van de lessen zijn naast het lesmateriaal 4 video’s en een stripboek ontwikkeld. De video’s met Jefferson Yaw Frempong-Manson vindt u bij het pakket op deze website – en via de handleiding.
Van het stripboek wordt eind oktober één gratis exemplaar naar alle scholen in Nederland verzonden. Het stripboek behandelt de basiskennis voor het pakket op een speelse manier. U kunt het stripboek voor een gereduceerd tarief van 3,95 per boek bijbestellen via Stichting Eureducation. De basiskennis voor het pakket kan ook door de docent zelf worden aangeboden, bijvoorbeeld via de methode aangevuld met Schooltv. U vindt hiervoor tips in de docentenhandleiding.

Dit onderwijsprogramma is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN Kleio), GLOS Educatief, Nachtzon Media, Stichting Eureducation. Het is gefinancierd door het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten (SW 1572), Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gravin van Bylandt Stichting. In het voorjaar van 2022 is een pilot gedraaid waar scholen door heel Nederland aan hebben meegewerkt.

In Edam/Volendam doen SG de Triade en het Don Bosco College mee. Maggy van Pooij is docente geschiedenis op de Triade: “Het past helemaal in mijn lessen. Je kunt niet vaak genoeg met leerlingen nagaan wat vrijheid toen en nu betekent. Of met elkaar bespreken wat respectvol omgaan met elkaar inhoudt. Onverdraagzaamheid is van alle tijden.” In een persoonlijke ‘Convenant van de Hoop’ geven leerlingen aan waarvan ze dromen of wat hen beangstigt. De samenvatting hiervan wordt overhandigd aan jonge lokale politici en gaat mee naar de Geboorte van Nederland Jongerentop op 18 juni 2022  in Dordrecht.

Trefwoorden: wereldoriëntatie, geschiedenis, burgerschap, erfgoed, Nederland, verdraagzaam, verbonden, vrij zijn, diversiteit, vrijheid, verbondenheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Marianne Eekhout (mfd.eekhout@dordrecht.nl)

Beschikbaar vanaf: oktober 2022

Ontwikkeld door: Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) en het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten (SW 1572)

Plaats: Landelijk