450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Onderwijs

VMBO-pakket: Geboorte van Nederland

Wie lost het mysterie op? Weet jij wie je bent, wie wij zijn en hoe Nederland is ontstaan?

Al sinds de Geboorte van Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog zijn vrijheid, verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid belangrijke waarden. Niet alleen om kennis van te nemen, maar ook om mee om te leren gaan. Het is onze ambitie jongeren te laten oefenen met het luisteren naar elkaar, het respecteren van elkaars vrijheden en het begrijpen van de basiswaarden waar Nederland voor staat. Door elkaar beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan ontstaat een socialere maatschappij.

Dit lespakket voor het voortgezet onderwijs (vmbo) draait om geschiedenis, burgerschap en erfgoed. De materialen vindt u onderaan deze pagina. U kunt desgewenst ook gebruik maken van het pakket voor het basisonderwijs dat andere uitwerkingsvormen heeft. Voor het PO-pakket klikt u hier.

Voorkennis
Om de lessen goed te kunnen volgen is het noodzakelijk dat de leerlingen enige kennis hebben van het begin van de Tachtigjarige Oorlog / de Opstand.
U kunt dit tijdvak eerst behandelen door het laten lezen van het stripboek dat speciaal voor deze lessenserie is ontwikkeld door Stichting EurEducation. Door middel van het stripverhaal en andere media probeert stichting Eureducation jongeren te informeren en aan het denken te zetten. Pakkende verhalen, actie, humor en fantastisch tekenwerk zijn daarbij belangrijke ingrediënten. Eind oktober ontvangt iedere school in Nederland één gratis exemplaar van het stripboek. De school kan boeken bijbestellen voor een gereduceerde prijs van 3,95 via Stichting Eureducation.
Heeft u het stripboek niet, behandel dit tijdvak dan vanuit uw methode en gebruik daarbij bijvoorbeeld het volgende filmpje met de quiz. Op SchoolTV.nl zijn veel meer filmpjes te vinden over de Opstand, Willem van Oranje of de Tachtigjarige oorlog. Meer tips vindt u in de docentenhandleiding.

Filmpjes bij de lessen
Bij de lessenserie verschijnen 4 video’s. De kijker volgt Jefferson, een jongen uit de huidige tijd, in zijn zoektocht naar Willem van Oranje. Verleden en heden lopen door elkaar in de filmpjes, waar Willem van Oranje met Jefferson communiceert via moderne communicatiemiddelen. In vier afleveringen leidt Willem van Oranje Jefferson langs een aantal belangrijke plaatsen en gebeurtenissen uit de tijd van de Opstand en vertelt hij ondertussen het verhaal over vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Opvallend is dat Willem van Oranje zelf niet of nauwelijks bij de belangrijkste gebeurtenissen aanwezig was. Jefferson vraagt zich af waar Willem eigenlijk is. Zal hij hem nog wel gaan ontmoeten?

Erfgoedles en kwartet
Bij de lessenreeks is ook een erfgoedles en een erfgoedkwartet gemaakt. De erfgoedles kan zowel op school als bij een lokale erfgoedinstelling worden gedaan. Om een lokaal museum te vinden dat zich met 1572 bezig houdt, kunt u gebruik maken van deze website. Via deze link komt u op de pagina met deelnemende gemeenten terecht. In iedere deelnemende gemeente kunt u terecht bij een lokale erfgoedinstelling. De les is zo gemaakt dat u die zelf kunt doen (eventueel gecombineerd met een bezoek aan het desbetreffende museum).

Daarnaast is er een erfgoedkwartet, dat is in eerste instantie ontwikkeld bij het PO-pakket. De vier waarden komen hierin terug net als een aantal historische figuren zoals o.a. Willem van Oranje, zijn zus Maria van Nassau, zijn zwager Willem van den Bergh en de bekende Haarlemse Kenau Simonsdochter Hasselaer. Aan de hand van de kwartetten leren de leerlingen meer over de Tachtigjarige Oorlog en komen zij meer te weten over ons cultureel erfgoed uit die tijd. Foto’s van schilderijen, beelden en gebouwen geven in combinatie met tekst verschillende gebeurtenissen weer. Het kwartet is niet gebonden aan een van de vier specifieke lessen, u kunt deze naar eigen inzicht inzetten, bijvoorbeeld als afsluiting van dit project. Of koppel het aan een bezoek aan een van de deelnemende erfgoedinstellingen. U vindt het digitale kwartet hieronder. U kunt het kwartet ook in fysieke vorm bestellen via deze link.

Ontwikkeld door: VGN Kleio, Glos Educatief, Nachtzon Media, Stichting EurEducation i.s.m. Samenwerkingsverband 1572-gemeenten

Plaats: Landelijk